A belügyminisztérium válasza a himnusszal kapcsolatban

 

Az általam megkérdezett ügyvédek többsége, sőt ellenzéki jogászok, valamint szakembereink is úgy látták, hogy az elfogadott törvény nem tiltja a himnuszéneklést, de mivel a törvény nem fogalmazott egyértelműen, ezért szerettem volna a legkompetensebb minisztérium véleményét is kikérni. Tehát személyesen érdeklődtem a belügyminisztériumban, hogy ők hogyan értelmezik a törvényt?! Kértem őket, hogy az elhangzottakról hivatalos választ is adjanak.


A minisztérium leveléből egyértelműen kitűnik, hogy az elfogadott törvény lényegében nem változtat az eddig használt gyakorlatokon és senki nem tiltja a himnuszéneklést.


De a koalícióban megegyeztünk, hogy pontosítjuk a törvényt, hogy még csak kétségei se legyenek senkinek, afelől, hogy SZABADON LEHET TOVÁBBRA IS A MAGYAR HIMNUSZT ÉNEKELNI!

 

A belügyminisztérium válasza:

 

 Tisztelt Képviselő Úr!

    A 2019. április 9-én az SZK Belügyminisztériuma Közigazgatási Osztályán lezajlott munkamegbeszélés kapcsán – amelyen a SZK Nemzeti Tanács 63/1993. sz., a Szlovák Köztársaság állami jelképeiről és azok használatáról szóló törvény módosításának elfogadásával kapcsolatban felmerült kérdések megvitatására került sor – az alábbiakat szeretném Önnel közölni:

 

    Az 5. pont tartalmazza a törvény 13. § (2) bekezdésének módosítását is, amely a Szlovák Köztársaság állami himnuszát és a külföldi államok állami himnuszát érinti. Ebben a rendelkezésben meghatározásra kerülnek azok a szabályok, amelyek szerint egy másik állam himnuszát lejátszák, vagy eléneklik olyan adott események alkalmával, mint például az állami ünnepek, emléknapok, évfordulók és egyéb más országos vagy helyi jelentőségű események. A 13. § (2) bekezdésének pontosvessző utáni rendelkezése meghatározza a szabályt, hogy az ebben a rendelkezésben meghatározott események alkalmával akkor kerül lejátszásra egy külföldi állam himnusza, ha jelen van annak hivatalos küldöttsége. Egy másik állam küldöttségének jelenléte nyomatékosítja az esemény jelentőségét és megindokolja egy másik állam állami jelképeinek prezentálását (az állam zászlajának kitűzését, himnuszának lejátszását).

 

    A 13. § (2) bekezdésnek pontosvessző utáni mondatrészében szereplő szabályozás csupán pontosítja a külföldi állam himnuszának éneklés – és nem csak lejátszás – formájában történő használatát. A 13. § (2) bekezdésének eddigi rendelkezése már több mint 20 éve szerepel a törvényben, és a belügyminisztérium, valamint az államigazgatási szervek gyakorlatában nem okozott semmiféle problémát, és ezek a szervek nem foglalkoztak semmilyen az alkalmazására vonatkozó beadvánnyal.

 

    A 2019. március 27-én jóváhagyott törvénymódosítás semmit sem változtat a fent említett tényeken, és ennek értelmében nem befolyásolja az államigazgatási szervek gyakorlatát.

 

    A törvény nem szabályozza a más államok jelképeinek természetes személyek általi használatát, ezért büntetés általi fenyegetéssel sem szabályozza azt. A törvény abból indul ki, hogy „amit nem tilt a törvény, annak következménye nem járhat esetleges büntetéssel”. A törvény 14. § (1) bekezdésében szereplő szankciók kimondottan csak a jogi személyekre vonatkoznak. Ez a módosítás más következményekkel nem befolyásolja a gyakorlatot. A törvény reálisan nem is tilthatja meg természetes személyek számára egy másik állam jelképeinek használatát – például pólókon vagy más tárgyakon, vagy azok előadását éneklés formájában. Egy másik állam himnuszának spontán eléneklése nyilvános, főleg kulturális-, társadalmi- vagy sportrendezvény résztvevői által nem értelmezhető e törvény megsértéseként.

 

    Végül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma a Szlovák Köztársaság Alkotmánya értelmében nem jogosult a jogszabályok kötelező érvényű magyarázatának kiadására. A jogszabályok általánosan kötelező érvényű magyarázata kizárólag a Szlovák Köztársaság bíróságainak hatáskörébe tartozik.

 

    Üdvözlettel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&nabp;
 
 
&nabp;